خانه دنیای کوچک ما (قسمت اول)

خانه دنیای کوچک ما (قسمت اول)

خانه ! مکانی که در آن در پی آرامش،محبت، آسایش و امنیت هستیم. آیا تا به حال فکر کرده ایدکه به جز افرادی که به خانه مان معنا می دهند،چه عناصر دیگری در ‏تغییر یک ساختمان به یک خانه موثرند؟
‏عوامل بسیاری هستند که یک فضای معمولی را به محیطی آشنا و آرامش بخش  ‏نبدیل می کنند. مبلمانی که با سلیقه خود انتخاب کرده ا یم،  ‏تزئینات ریز و درشتی که هر یک یادآور خاطره ای هستند، عکس های خانوادگی و حتی رنگ های به کار رفته در محیط. در واقع، دکوراسیون داخلی به طورعام ازعوامل اصلی فضاسازیست، (دکوراسیون یا طراحی داخلی در بر گیرنده چیدمان،تزئین، رنگ آمیزی و مبله کردن فضای درونی یک بناست، که بسته به کار بری آن فضا ویژگی های خاصی خواهد داشت).
‏اگر ‏تا امروز نسبت به این مسئله بی اعتنا بوده اید و آنرا فاکتوری فرعی محسوب می کردید، بهتر است ازهمین لحظه دست به کار شوید و فضا سازی ایده آ لتان را پیاده کنید. نتیجه نهایی برایتان باورنکردنی خواهد بود!
‏از اتاق هایی شروع کنید که بیشترین اوقا‏تتان رادرآ نها سپری می کنید، زیرا آنها بهترین مکان برای بیان سلیقه شخصی و خلاقیت شما هستند، علاوه بر آ نکه به دلیل میزان ساعاتی را که در آنها می گذرانید، بیشترین  ‏تاثیر را بر روحیه ‏تان را نیزخواهند گذاشت. افزودن عناصر تزئینی روح بخش و آرامش دهنده به اتاق هایی که آغاز و پایان هر روز ‏نان در آنها می گذرد امربسیارمهمیست. البته، مانند هر کاری، این  ‏نغییرنیز باید از پایه وبراساس اصولی صحیح انجام شود. از اینرو، مرحله نخست انجام اصلاحات درهر اتاق، انتخاب رنگ مناسب برای د یوارها ومبلمان آن است. دیوار های هر اتاق مانند پوست بدن انسان هستند که بزرگترین و دربیشترموارد فراموش شده ‏ترین عضوآن است.معمولا اکثرآ افراد  ‏نصورمی کنند که  ‏تنها  ‏تهیه اثاثیه و  ‏تزئینات دلخواه می  ‏تواند نتیجه مطلوب را به بار آورد، غافل از اینکه گاهی عدم هماهنگی میان رنگ دیوارها با سایراشیا و یا بی  تناسب بودن آنها با کار بری آن فضا و یا حتی چیدمان نامناسبشان،  ‏نمام  ‏نلاش و هزینه آ نها را برباد خواهد داد.
‏اگر ابتدا رنگبندی وکاربری مناسبی برای هرفضا  ‏تعریف کنیم وسپس به مبله کردن آن بپردازیم، بهترین نتیجه را به دست خواهیم آ ورد. اما ، شا ید بسیاری از ما ندانند که رنگ های مناسب را چگونه انتخاب کنند و یا اصولآ هر رنگی چه معنا و  ‏تاثیری بر محیط خواهد داشت. مثلا، انواع زرد ها وقرمزها گرما و انرژی را به ارمغان می آ ورند درحالی که رنگ های خاکی خنثی مولد آرامش و راحتی خواهند بود، و یا ا ینکه رنگ های سرد در  ‏تمدد اعصاب نقشی موثر دارند.
‏به هر روی، رنگ آمیزی کل یک خانه احتمالآ از پر هزینه  ‏ترین و در عین حال نتیجه بخش  ‏ترین کارهایی است که برای  ‏تغییرفضای زندگی صورت می پذیرد

نظری وجود ندارد

یک نظر بگذارید